نیروی انسانی در خورشیدسافت، با ارزش ترین سرمایه محسوب می شود. ایجاد فضایی آرام، عاری از هر گونه دغدغه ی فکری برای همکاران، که امکان رشد از نظر علمی و مالی در آن برای همگان میسر باشد، نخستین و مهم ترین هدف بخش لجستیک و مدیریت محسوب می شود.

 

ایجاد اتاق تفریحات، گردش های گاه و بیگاه تمامی همکاران، به همراه باور به انتفاع مالی جمعی،برای خورشیدسافت، همدلی به ارمغان آورده است،که به هیچ عنوان خریدنی نیست.

 

اگر فردی خلاق، سخت‌كوش هستید و تجربه ی برنامه نویسی گروهی دارید، جایتان در خانواده خورشیدسافت خالی است.
Click or drag a file to this area to upload.