ادیب:

نرم افزار ادیب شامل سرویس‌های پردازش متن است. سرویس‌هایی چون بازنویسی متن، استخراج کلمات کلیدی، دسته بندی متون و تحلیل احساسات متن است برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید .

ادیب- افق سیمای خورشید

تماس با ما